Eteriska oljor

 

Eteriska oljor är oljor som extraheras ur växter, frukter, kryddor och örter. Oljorna koncentrerar dofterna, smakerna eller ”essensen” hos växten. Andra namn för eteriska oljor är essentiella oljor, aetherolea, eller olja från respektive växt t.ex. apelsinolja.

 

På grund av det stora utbudet av oljor finns det en uppsjö av olika aromterapeutiska och hälsofrämjande fördelar, varav de flesta går att läsa om i beskrivningarna för respektive olja.

 

För att en olja ska klassas som ekologisk får inga pesticider eller konstgjorda ämnen användas eller tillsättas. På grund av detta och det faktum att en mindre mängd olja kan utvinnas ur samma mängd material gör att ekologiska oljor generellt sett är dyrare än industrioljorna.

 

Framställningssätt

Flera olika metoder används vid framställningen, bland annat ångdestillering och pressning av växten. Oljor som utvinns genom kemiska processer anses inte vara äkta essentiella oljor.

            Ångdestillering (vanligaste metoden) är en process där vattenånga pressas genom växtmaterialet och genom värmen och trycket som skapas släpper växten ifrån sig oljan.

            Kallpressning, eller pressning är när fruktens skal (vanligtvis citrusfrukter) separeras och pressas. Den produkten är en vatten- och oljeblandning som separeras efter kort tid. Oljan som sedan utvunnits är en kallpressad ekologisk olja.

 

Fördelar

Fördelarna med eteriska oljor har debatterats och hyllats mycket genom historien, både för sina mentala och fysiska egenskaper. Växter, frukter och andra naturliga ämnen har bevisats ha positiva effekter hos människor. Allt ifrån att bota och lindra sjukdomar och besvär till lyfta humör. Termen eterisk vittnar om att produkten är känslig för ljus vilket också framgår i beskrivningen för många av oljorna.

 

Här på California Pures hemsida har varje olja en beskrivning av de specifika fördelarna och egenskaperna hos respektive produkt.

 

Användning

Eteriska oljor har väldigt många användningsområden så som inom aromaterapi (oftast i form av diffusers och ljus) och hudterapeutiska sammanhang.

Eftersom oljorna är rena koncentrerade extrakt kan de orsaka irritation på hud och många av oljorna behöver användas i kombination med en bärandeolja som blandar ut oljan och blir då optimal att använda i hud, hår och skägg.

 

Bärandeoljor så som avocado, hallonfrö, mandel etc. är tjockare av naturen då de är rika på fettsyror (A, B, C, E och K). Bärandeoljor i sig är bra för återfuktande oavsett om det handlar om hud eller hår. De flesta bärandeoljorna är lågintensiva i sina dofter och passar också därför idealt för att mixa med essensiella oljor för att kombinera de helande effekterna med bärandeoljornas återfuktande egenskaper.

 

———————————-

 

Essential Oils are compounds extracted from plants, fruits, spices, and herbs. The oils capture the scent and flavor of the plant, or the ‘essence’ of the plant. Other names for essential oils include ethereal oils, aetherolea, or the oil from a plant (i.e. oil of orange)

 

Due to the vast variety of oils, each oil has specific aromatherapy or health benefits, most of which are outlined in individual descriptions of the oils.

 

For an oil to be classified as Organic, no pesticides or artificial additives may be added. Due to this, and the fact that less oil can be produced from the same amount of plant/organic material, Organic Oils are generally more expensive than their counterpart.

 

 

Production Methods

Several methods are used for extracting such essences, including steam distillation and pressing of the plant. Oils obtained through chemical processes are not considered true essential oils.

            Steam distillation (the most common method) is the process in which steam passes through the plant material, and due to the heat and pressure created, the oil is released from the plant.

            Cold pressing, or pressing, is where the rinds of the fruit (most commonly citrus fruits) are separated from the fruit and then pressed. The product of this is a water/oil liquid which separates after a brief period of time. The product of which is a Cold Pressed Essential Oil.

 

 

Benefits

Benefits of essential oils have been widely discussed and promoted throughout history, for either their mental or physical attributes. Plants, fruits, and other earthly compounds have long been proven to be beneficial to humans and animals, ranging from anti disease baring qualities to mood boosters. The term ethereal, which is often used to describe essential oils, implies that something is extremely delicate or light, which is how many oils themselves are described.

 

As seen here on the California Pure website, each oil has a description outlining the benefits and recommended uses of said oils.

 

Uses

Essential oils have a wide number of uses, including aromatherapy (most commonly in form of diffusers, diffuser sticks, or candles), or topical uses.

Essential oils, as they are the pure extract of a plant-based product, may cause irritation to the skin. Essential oils in many circumstances should be used in combination with a carrier oil, which dilutes the oil, and makes it ideal for topical uses (skin, hair, or beard).

 

Carrier oils, such as Avocado, Raspberry Seed, Almond, etc, are thick in nature, rich in fatty acids and vitamins such as A, B, C, E, K. Carrier oils are most commonly known for the benefit of hydration, whether it relates to skin or hair. Most carrier oils are on the lower end of the scent spectrum, making them ideal for mixing with essential oils to combine the healing and hydrating qualities of the Carrier Oil and the ethereal scent of the Essential Oil.